Menu Zamknij

Zgłaszanie publikacji do wydania

Zasady zgłaszania publikacji do wydania

w Wydawnictwie Wydziału Historii UAM

  1. Zgłoszenie publikacji następuje na formularzu dostępnym do pobrania na stronie internetowej Wydawnictwa (formularz zgłaszania publikacji) z dołączonym wnioskiem Autora lub Redaktora naukowego (Redaktorów naukowych) publikacji oraz z oświadczeniem Autora (Autorów).
  2. Publikacja powinna być przygotowana zgodnie z wytycznymi zmieszczonymi na stronie Wydawnictwa (wymogi edytorskie), w przeciwnym wypadku wniosek nie będzie procedowany.
  3. Zgłoszenie i wniosek wraz z oświadczeniami należy przesłać na adres mailowy: whwydawnictwo@amu.edu.pl Wydawnictwa Wydziału Historii UAM.
  4. Zgłoszoną publikację opiniuje i rekomenduje do wstępnego przyjęcia do wydania Rada Wydawnicza Wydawnictwa WH, kierując się wartością merytoryczną publikacji oraz zbieżnością z profilem Wydawnictwa i polityką wydawniczą Wydziału Historii UAM.
  5. Po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Rady Wydawniczej publikacja jest kierowana do recenzji.
  6. Wyznaczenia recenzentów publikacji wstępnie przyjętej do wydania dokonuje Rada Wydawnicza, a następnie na podstawie analizy otrzymanych recenzji przygotowuje rekomendację ws. skierowania publikacji do wydania lub odmowy przyjęcia jej do wydania.
  7. Ostateczna decyzja o publikacji materiałów, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę, pozostaje w kompetencji Dziekana Wydziału Historii UAM.