Menu Zamknij

O Wydawnictwie

Początki Wydawnictwa Wydziału Historii UAM sięgają końca 1. połowy lat 90. XX w., kiedy to z inicjatywy ówczesnego dyrektora Instytutu Historii prof. Bohdana Lapisa funkcjonująca od kilkudziesięciu lat Pracownia Graficzna została wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy (1994/1995) oraz risograf (1996). Ostatecznie z początkiem roku akad. 1994/95 dyrektor IH podjął decyzję o uruchomieniu niezależnego wydawnictwa, którego podstawowym zadaniem było opracowywanie i druk książek oraz czasopism instytutowych. W pierwszej kolejności chodziło o wybijające się doktoraty oraz potanienie wydawania rozpraw habilitacyjnych. Z końcem roku przystąpiono do opracowania trzech pierwszych książek – dr. Jana Prostko Prostyńskiego, dr. Józefa Dobosza (doktoraty) oraz dr. Andrzeja M. Wyrwy (praca habilitacyjna). Ukazały się one w 1995 r. w serii „Publikacje Instytutu Historii” (nr 1–3). Od 2019 r. Wydawnictwo działa w ramach Wydziału Historii, przekształconego z wcześniejszego Instytutu Historii UAM.

Przez ćwierć wieku działalności Wydawnictwo opublikowało ok. 400 monografii i prac zbiorowych (z tego blisko 200 w serii „Publikacje Instytutu Historii”), wiele roczników czasopism, edycje źródłowe. W ostatnich latach jego nakładem ukazuje się od ok. 30 do ponad 50 tytułów rocznie w kilku seriach wydawniczych (wspomniana wyżej seria „Publikacje Instytutu Historii”, „Studia Historica Slavo-Germanica. Monografie”, „Analizy i interpretacje”, „Wykłady Instytutu Historii”, „Źródła” „Biblioteczka Źródłoznawcy”, „Scripta Minora”, w ramach której wydano 11 tomów tekstów młodszych pracowników nauki, doktorantów i studentów, a także „Labarum” – 14 zeszytów poświęconych historii antyku) lub poza nimi. Wydawane są też czasopisma – „Balcanica Posnaniensia”, „Studia Historiae Oeconomicae”, „Przegląd Archiwalno-Historyczny” czy „Czas Przeszły” (wcześniej przejściowo „Studia Historica Slavo Germanica”), a także studencki rocznik „Nasze Historie” zainicjowany już w 1994 r.

Pracownikami, którzy w ramach Pracowni Graficznej zajmowali się działalnością wydawniczą byli: mgr Maciej Michalski (1994-1997), który zainicjował łamanie komputerowe książek i czasopism instytutowych, a następnie: mgr Piotr Orzechowski (1997-2000), mgr Sebastian Domalewski (2002-2005), mgr Bartosz Kruszyński (2000-2002), mgr Małgorzata Nowacka (2005-2020), obecnie od 2020 r. sprawami tymi kieruje mgr Hanna Kossak-Nowocień. Od początku istnienia Wydawnictwa do 2011 r. sprawy administracyjne i sprzedaż publikacji prowadziła mgr Ewa Kelma, po niej przejęła obowiązki mgr Mariola Maniaczyk. Zdjęcia i okładki do publikacji wydawanych przez Wydawnictwo wykonuje mgr Piotr Namiota.

Wydawnictwo współpracuje również z wieloma redaktorami, którzy przygotowują korekty językowe i techniczne publikacji oraz korzysta z recenzji wydawniczych przygotowywanych przez wybitnych profesorów, znawców danej problematyki. Do 2021 r. druk publikacji wydawanych przez Wydawnictwo Wydziału Historii odbywał się w przeważającej części w Zakładzie Graficznym UAM.

Oprac. Mariola Maniaczyk